Patronaty

Wojewoda Śląski

Piotr Litwa

 

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Przemysław Jałowiecki

 

Dyrektor SP Szpitala Klinicznego nr 7

Klaudia Rogowska

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej  

Jacek Kozakiewicz